MISJA I WIZJA BURSY

Misja Bursy
Zadania Bursy są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Naszym pragnieniem jest, aby wychowanek bursy w przyszłości dokonywał świadomych wyborów zgodnych z jego możliwościami
i uzdolnieniami.

 


Wizja Bursy
Nasza bursa jest miejscem, gdzie spotykają się wychowankowie, ich opiekunowie i wychowawcy. Wszyscy musimy ze sobą współpracować, aby realizować zamierzone cele wychowawcze i dydaktyczne. Musimy zapewnić wychowankom umiejętności, które ułatwią im nawiązywanie relacji społecznych opartych na tolerancji, współpracy
i współodpowiedzialności.
Wychowanek bursy to człowiek wrażliwy na potrzeby innych, rozumiejący potrzeby ekologiczne, znający swój region, jego historię i dziedzictwo, patriota z wyraźnie ukształtowanymi zasadami moralnymi.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o rozwój talentów i zainteresowań młodych ludzi. Baza lokalowa bursy pozwala młodemu człowiekowi na wszechstronny rozwój, przygotowanie do samodzielnego życie we współczesnym świecie.

Brak możliwości komentowania