PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

(w przypadku błędnego wyświetlenia się strony, prosimy o jej odświeżenie)

W ramach PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO BURSY ZSZ nr 1
w roku szkolnym 2018 / 2019 realizowane będą następujące

kierunki i zadania polityki oświatowej państwa:

  • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów,
  • rozwój doradztwa zawodowego,
  • wspomaganie rozwoju samodzielności, kreatywności i innowacyjności wychowanków,
  • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwianie korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju,
  • wspomaganie rozwoju wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
  • wspomaganie u wychowanków kompetencji kluczowych

Brak możliwości komentowania.