SEKCJA SPORTOWA

Cele i zadania sekcji :

– doskonalenie u młodzieży różnych umiejętności ruchowych

– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej wychowanków

– kształtowanie koleżeńskiego współzawodnictwa oraz gry fair -play

– dbanie o właściwy rozwój fizyczny młodzieży

Członkowie sekcji :

Dominik Gach

Kacper Błaszczyk

Patryk Mańturz

Kacper Gładyś

Krystian Bracik

Jakub Gurski

Wiktor Śmigielski

Kacper Fit

Przemysław Stawczyk

Michał Żurek

Klaudia Gajewska

Samanta Różalska

Roksana Grygier


Opiekun – mgr Renata Nowak
nauczyciel – wychowawca

Brak możliwości komentowania.