SEKCJA SPORTOWA

Cele i zadania sekcji :

– doskonalenie u młodzieży różnych umiejętności ruchowych

– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej wychowanków

– kształtowanie koleżeńskiego współzawodnictwa oraz gry fair -play

– dbanie o właściwy rozwój fizyczny młodzieży

Członkowie sekcji :

Dominik Gach

Kacper Błaszczyk

Patryk Mańturz

Kacper Gładyś

Krystian Bracik

Jakub Gurski

Wiktor Śmigielski

Kacper Fit

Przemysław Stawczyk

Brajan Stelmach

Michał Żurek

Aleksandra Fereniec

Klaudia Gajewska

Samanta Różalska

Roksana Grygier

Barbara Gmiter


Opiekun – mgr Renata Nowak
nauczyciel – wychowawca

Brak możliwości komentowania