SEKCJA REKREACYJNO- ZDROWOTNA

Cele i zadania sekcji :

– doskonalenie u młodzieży różnych umiejętności ruchowych

– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej wychowanków

– kształtowanie koleżeńskiego współzawodnictwa oraz gry fair -play

– dbanie o właściwy rozwój fizyczny młodzieży

 


Opiekunowie – mgr Magdalena Wolańska, mgr Dorota Dziura i mgr Bartłomiej Zając
nauczyciele – wychowawcy

Brak możliwości komentowania.