Pedagog szkolny i psycholog

Pedagog szkolny

mgr Anna Tota

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
poniedziałek      07.45 – 12.05
wtorek                8.35 – 13.05
środa                  12.20 – 14.10
czwartek             09.30 – 14.00
piątek                 07.45 – 10.15

 

Z każdym problemem możesz się zwrócić do pedagoga szkolnego.
Zawsze pamiętaj, że warto opowiedzieć komuś o swoich problemach, choćby, dlatego, że gdy problem znają dwie osoby, to każda z nich widzi go z innej perspektywy.
Każdy, kto zgłosi się do pedagoga – niezależnie od tego, z czym przyjdzie – nie pozostanie bez pomocy. Nie mogę zagwarantować, że każdą sprawę uda się załatwić, ale uczeń może być pewien, że dołożę wszelkich starań, by tak było. Bo pedagog szkolny jest życzliwym dorosłym, osobą, u której uczeń może szukać wsparcia, zrozumienia, porady. Jednym słowem, zajmuje się sprawami uczniów.
Obowiązuje mnie przy tym tajemnica. Uczeń ma gwarancję, że to, o czym rozmawia z pedagogiem zostanie między pedagogiem a uczniem. Chyba, że dzieje się coś, co zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu czy życiu ucznia (w grę wchodzą narkotyki, skłonności samobójcze, zastraszanie przez innych). W takich przypadkach pedagog musi natychmiast reagować i zachowanie dyskrecji nie jest możliwe.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej
 • gdy ktoś naruszy ich prawa
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc
 • gdy potrzebują pomocy i rady
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka
 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami)

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu Wychowawczo – profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu)
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym)
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.


Psycholog szkolny

mgr Jolanta Lisowska

Godziny pracy psychologa szkolnego:

poniedziałek 7.45 – 12.05
wtorek 8.35 – 13.05
środa 12.20 – 14.10
czwartek 9.30 – 14.00
piątek 7.45 – 10.15

Godziny pracy w bursie szkolnej:
środa 15.30 – 16.15

 

Zadania psychologa szkolnego:

– udzielanie pomocy i wsparcia uczniom i ich rodzicom
– konsultacje wspierające i terapeutyczne z zakresu psychoedukacji i profilaktyki uzależnień
– interwencja kryzysowa
– pomoc w sytuacji depresji, frustracji i lęku

– współpraca z wychowawcami, Dyrekcją Szkoły i instytucjami pomocowymi

Pomoc indywidualna i grupowa:
– w sytuacjach trudnych i kryzysowych
– w problemach emocjonalnych
– w problemach z zachowaniem i postawą społeczną
– w rozwiązywaniu konfliktów i dylematów
– w trudnościach młodzieży w relacjach rówieśniczych, osobistych i rodzinnych uczniów

Brak możliwości komentowania.