MISJA I WIZJA BURSY

Misja Bursy
         Zadania Bursy są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Naszym pragnieniem jest, aby wychowanek bursy w przyszłości dokonywał świadomych wyborów zgodnych z jego możliwościami oraz uzdolnieniami.

 


Wizja Bursy
           Nasza bursa jest miejscem, gdzie spotykają się wychowankowie, ich opiekunowie
i wychowawcy. Wszyscy musimy ze sobą współpracować, aby realizować zamierzone cele wychowawcze i dydaktyczne. Musimy zapewnić wychowankom umiejętności, które ułatwią im nawiązywanie relacji społecznych opartych na tolerancji, współpracy oraz współodpowiedzialności.
Wychowanek bursy to człowiek wrażliwy na potrzeby innych, rozumiejący potrzeby ekologiczne, znający swój region, jego historię i dziedzictwo, patriota z wyraźnie ukształtowanymi zasadami moralnymi.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o rozwój talentów i zainteresowań młodych ludzi. Baza lokalowa bursy pozwala młodemu człowiekowi na wszechstronny rozwój, przygotowanie do samodzielnego życie we współczesnym świecie.

Brak możliwości komentowania.