SEKCJA SPOŁECZNO- DORADCZA

Cele i zadania sekcji :

– działania doradcze m.im. w zakresie wyboru zawodu, praw pacjenta, praw konsumenta itp.

– wdrażanie wychowanków w działania o charakterze społecznym  poprzez zaangażowanie w różnorodne akcje proponowane przez lokalne organizacje społeczne oraz inicjowane przez wychowanków Bursy

 


Opiekunowie – p. Małgorzata Lasek, p. Michał Wojtyszek i p. Łukasz Woźniak

nauczyciele – wychowawcy

Brak możliwości komentowania.