SEKCJA KULTURALNO-ROZRYWKOWA

 

Cele i zadania sekcji :

– organizowanie okolicznościowych imprez na terenie placówki

  • – organizowanie wyjść/ wyjazdów podopiecznych poza bursę

– organizowanie różnotematycznych konkursów, quizów itp.

– pomoc w prowadzeniu kroniki bursy

– dbanie o wystrój placówki

– opracowywanie tematycznych gazetek ściennych

– dbanie o właściwy rozwój psychofizyczny młodzieży

– organizowanie akcji na rzecz środowiska lokalnego – współdziałania z lokalnymi organizacjami świadczącymi pomoc ludziom, zwierzętom itp.

 


Opiekunowie – p. Magdalena Wolańska, p. Dariusz Rojek i p. Łukasz Woźniak

nauczyciele – wychowawcy

Brak możliwości komentowania.