SEKCJA KULTURALNO-ROZRYWKOWA

 

Cele i zadania sekcji :

– organizowanie okolicznościowych imprez na terenie placówki

– organizowanie wyjść/ wyjazdów podopiecznych poza bursę

– organizowanie różnotematycznych konkursów, quizów itp.

– pomoc w prowadzeniu kroniki bursy

– dbanie o wystrój placówki

– opracowywanie tematycznych gazetek ściennych

– dbanie o właściwy rozwój psychofizyczny młodzieży

– organizowanie akcji na rzecz środowiska lokalnego (współdziałanie z  lokalnymi organizacjami świadczącymi pomoc ludziom, zwierzętom itp.)


Opiekunowie – p. Magdalena Wolańska, p. Dariusz Rojek, p. Łukasz Woźniak                                               i p. Małgorzata Niewczas

Brak możliwości komentowania.