SEKCJA REKREACYJNO- ZDROWOTNA

Cele i zadania sekcji :

– doskonalenie u młodzieży różnych umiejętności ruchowych

– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej wychowanków

– kształtowanie koleżeńskiego współzawodnictwa oraz gry fair -play

– dbanie o właściwy rozwój fizyczny młodzieży

 


Opiekunowie – p. Michał Wojtyszek i p. Dariusz Rojek
nauczyciele – wychowawcy

Brak możliwości komentowania.