SEKCJA REKREACYJNO- ZDROWOTNA

 

Cele i zadania sekcji :

– doskonalenie u młodzieży różnych umiejętności ruchowych

– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej wychowanków

– kształtowanie koleżeńskiego współzawodnictwa oraz gry fair -play

– dbanie o właściwy rozwój fizyczny młodzieży


Opiekunowie – p. Ewelina Spytkowska, p. Dariusz Rojek i p. Łukasz Woźniak

Brak możliwości komentowania.