REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/ 2024

Zobacz naszą ofertę: DLA UCZNIÓW – Bursa Starachowice

 

Harmonogram rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2023/ 2024:
04 – 26.05.2023 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w bursie przez rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich,
08.05 – 16.06.2023 r. – przyjmowanie wniosków od kandydatów ubiegających się      o przyjęcie do bursy po raz pierwszy,
20 – 30.06.2023 r. – rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną,
03.07.2023 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji i przyjęć do bursy (wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc),
do 07.07.2023 r. – potwierdzenie woli zamieszkania w bursie,
22 – 25.08.2023 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w bursie,
28.08.2023 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji
28.08 – 11.09.2023 r. – składanie odwołań

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

WNIOSEK DO BURSY 2023

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU pobytu 2023

KARTA WYCHOWANKA 2023

OŚWIADCZENIE RODZICÓW OPIEKUNÓW 2023

OŚWIADCZENIE O WEEKENDACH 2023

ZGODA NA POBYT DZIECKA POZA BURSĄ 2023

Do wniosku o przyjęcie do Bursy należy dołączyć aktualne zdjęcie dziecka !

Wnioski o przyjęcie do Bursy należy składać do sekretariatu ZSZ nr 1 lub do Bursy.  Więcej informacji pod pod nr tel.           41 274 – 89 – 13 .


 

 

Brak możliwości komentowania.