REKRUTACJA

Zobacz naszą ofertę: DLA UCZNIÓW – Bursa Starachowice

 

Harmonogram rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2022/ 2023:
04 – 27.05.2022 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w bursie przez rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich,
09.05 – 15.06.2022 r. – przyjmowanie wniosków od kandydatów ubiegających się      o przyjęcie do bursy po raz pierwszy,
20 – 30.06.2022 r. – rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną,
01.07.2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji i przyjęć do bursy (wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc),
do 08.07.2022 r. – potwierdzenie woli zamieszkania w bursie,
22 – 25.08.2022 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w bursie,
26.08.2022 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

 

Do wniosku o przyjęcie do Bursy należy dołączyć aktualne zdjęcie dziecka !

Wnioski o przyjęcie do Bursy należy składać do sekretariatu ZSZ nr 1 lub do Bursy.  Więcej informacji pod pod nr tel.           41 274 – 89 – 13 .


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do bursy

Deklaracja o kontynuacji pobytu w bursie

oświadczenie rodziców opiekunów 2022

Zobowiązanie rodziców przebywających za granicą

Zgoda na nocleg dziecka poza bursą

oświadczenie o stanie zdrowia

karta wychowanka 2020

 

Brak możliwości komentowania.