REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/ 2025

Zobacz naszą ofertę: DLA UCZNIÓW – Bursa Starachowice

                           HARMONOGRAM REKRUTACJI :

  • 08 – 26.05.2024 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w bursie przez rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich
  • 06.05 – 14.06.2024 r. – przyjmowanie wniosków od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy
  • 17 – 28.06.2024 r. – rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
  • 01.07.2024 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji i przyjęć do bursy (wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc)
  • do 05.07.2024 r. – potwierdzenie woli zamieszkania w bursie
  • 28 – 29.08.2024 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami              w bursie
  • 29.08.2024 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji
  • 30.08 – 12.09.2024 r. – składanie odwołań

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

WNIOSEK DO BURSY 2023

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU pobytu 2023

KARTA WYCHOWANKA 2023

OŚWIADCZENIE RODZICÓW OPIEKUNÓW 2023

OŚWIADCZENIE O WEEKENDACH 2023

ZGODA NA POBYT DZIECKA POZA BURSĄ 2023

Do wniosku o przyjęcie do Bursy należy dołączyć aktualne zdjęcie dziecka !

Wnioski o przyjęcie do Bursy należy składać do sekretariatu ZSZ nr 1 lub do Bursy.  Więcej informacji pod pod nr tel.           41 274 – 89 – 13 .


 

 

Brak możliwości komentowania.