KONTAKT

Bursa
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”

 

ul. Radomska 72
27 – 200 Starachowice

tel. 41 / 274 89 13        Bursa
e- mail : bursazsz1@wp.pl


tel. / fax 41 / 274 52 74       ZSZ nr 1
e- mail : zsz1stce@pro.onet.pl

Brak możliwości komentowania.