„Mam wybór – idę głosować!”

W październiku 2019 r. wychowawczyni Magdalena Wolańska zorganizowała wychowankom          w Bursie zajęcia edukacyjne n/t zasad głosowania w wyborach parlamentarnych.
Przede wszystkim nauczycielka przypomniała o tym, że prawo do głosowania ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat. Czynne prawo wyborcze posiada także obywatel polski mieszkający stale za granicą,
Aby zagłosować w niedzielę 13 października 2019 r. należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub prawo jazdy. Warto pamiętać o tym, aby zaznaczyć znak „X” w kratce przy kandydacie tylko na jednej liście. Jeśli postawimy więcej niż jeden znak „X” na liście danego komitetu, głos zostanie zaliczony kandydatowi na pierwszym miejscu, a kiedy postawimy znak „X” na listach różnych komitetów – nasz głos będzie nieważny. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce również sprawi, że nasz głos będzie nieważny, podobnie, jak postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
Przypomnijmy, że wybieraliśmy parlament, czyli liczący 460 posłów Sejm i 100-osobowy Senat.
Celem zajęć było wzmocnienie postawy obywatelskiej wśród pełnoletnich wychowanków.

Brak możliwości komentowania.