Co to znaczy być asertywnym?

W dniu 26 lutego 2019 r. mieszkańcy bursy uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych pt. „Co to znaczy być asertywnym?”
Zajęcia poprowadziła wychowawca bursy – Dorota Dziura. Obserwacji kontrolno-oceniającej dokonała wicedyrektor szkoły p. Anna Sadaj-Łaszewicz.
Na zajęciach zapoznano wychowanków z pojęciem asertywności, następnie omówiono zachowania asertywne, agresywne i uległe w celu rozróżnienia przez wychowanków poszczególnych typów zachowań. Młodzieży przedstawione zostały podstawowe prawa asertywności. Aby poznać obszary własnej asertywności, uczestnicy wypełnili test „Mapa asertywności” pozwalający określić,       w jakich sytuacjach korzystają ze swojego prawa     do asertywnego zachowania, a w jakich mają z tym kłopot, jak w różnych sytuacjach radzą sobie  z wyrażaniem siebie i jak uwzględniają prawa innych osób. Zdobyta wiedza o tym, co robić, żeby zachowywać własne granice, jednocześnie nie raniąc innych, połączona                      z ćwiczeniami i praktyką, przyniesie efekty   w postaci dbania  o siebie, spokojnego wyrażania własnych myśli i uczuć oraz umiejętnego odmawiania.
Dla wyjaśnienia – być asertywnym – to znaczy domagać się swoich lub czyichś praw lub występować w ich obronie, nie ograniczając przy tym praw kogoś innego.

 

Brak możliwości komentowania.