Dbamy o nasze bezpieczeństwo w placówce

Wychowankowie naszej Bursy zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki oraz osobami i instytucjami, do których mogą zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej  ( w związku z komunikatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty , zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 maja 2019 r. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

Brak możliwości komentowania.