Dzień Otwarty w naszej Bursie

28 kwietnia 2017 r. uczniowie klas trzecich gimnazjalnych mieli okazję zwiedzić w czasie Dnia Otwartego Szkoły – ZSZ nr 1 w Starachowicach, włącznie z Bursą oraz stołówką szkolną.
Przybyłym gimnazjalistom przekazano w punkcie informacyjnym ulotki z ofertą edukacyjną szkoły, potem nasi uczniowie oprowadzali gości po całej placówce.
Dzień Otwarty w Technikum nr 1 miał na celu prezentację bogatego dorobku szkoły i Bursy, jak również przybliżenie naszej placówki i panującej w niej atmosfery potencjalnym uczniom i ich rodzicom.
W czasie Dnia Otwartego odwiedziło nas liczne grono gimnazjalistów ze szkół w Starachowicach oraz z gimnazjów w Mircu, Lipsku, Rzepinie, Iłży, Pawłowie, Szerzawach, Rudkach, Chybicach, Wąchocku, Krynkach.

Brak możliwości komentowania.