Fakty o świętach 2 i 3 maja

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zostało ustanowione dopiero w 2004 roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych, a także przypominamy      o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Czerwień i biel na polskiej fladze to barwy używane właściwie od początków państwa polskiego, jednak dopiero w czasie obrad Sejmu Czteroletniego 3 maja 1792 roku za barwy Polski uznano oficjalnie biel i czerwień. Miało to miejsce w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Biel oznacza czystość, porządek i szlachetność,   a czerwień to symbol ognia i krwi.

Święto 3 maja ma dla Polaków niezwykle ważne znaczenie, ponieważ w tym dniu podpisana została pierwsza polska konstytucja. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) spisaną ustawą rządową regulującą ustrój prawny państwa. Dokument ten miał ogromne znaczenie z punktu widzenia innych reform, które zaszły w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Autorem Konstytucji 3 maja, która została uchwalona przez Sejm i podpisana przez ówczesnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1791 roku w Sali Senatorskiej Zamku Warszawskiego był m.in. sam król.
Konstytucja 3 Maja miała być ratunkiem dla kraju przed planowanymi rozbiorami i chociaż obowiązywała tylko przez rok (została obalona przez armię rosyjską w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej), jej znaczenie było symboliczne. Dawała ona bowiem obywatelom naszej ojczyzny nadzieję na stworzenie lepszego, nowoczesnego państwa. Na pamiątkę tego wydarzenia świętowano, ale w czasach zaborów było to surowo zabronione. Gdy Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej (1919 r.), 3 maja oficjalnie ustanowiono świętem narodowym.
Z uwagi na rangę majowych świąt – 2 i 3 maja – wychowawczynie : Magdalena Wolańska, Małgorzata Niewczas oraz Małgorzata Lasek wykonały ścienne gazetki tematyczne, a dla chętnej młodzieży przeprowadzony został test wiedzy o Konstytucji Maja, przygotowany przez nauczycielkę Małgorzatę Lasek.

Brak możliwości komentowania.