Harmonogram rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2021/ 2022

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji do naszej Bursy na rok szkolny 2021/ 2022:
  • 04 – 28.05.2021 r. składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w bursie przez rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich
  • 10.05 – 18.06.2021 r. – przyjmowanie wniosków od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy
  • < span style="font-family: Times New Roman, serif;">21-30.06.2021 r.rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
  •  02. 07.2021 r.ogłoszenie wyników rekrutacji i przyjęć do bursy (wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc)
  • do 08.07.2021 r.potwierdzenie woli zamieszkania w bursie
  • 23 – 27.08.2021 r. rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w bursie
  • 27.08.2021 r.ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

Brak możliwości komentowania.