Harmonogram rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2022/ 2023

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji do naszej placówki na

rok szkolny 2022/ 2023:

04 – 27.05.2022 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w bursie przez rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich,

09.05 – 15.06.2022 r. – przyjmowanie wniosków od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy,

20 – 30.06.2022 r. – rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną,

01.07.2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji i przyjęć do bursy (wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc),

do 08.07.2022 r. – potwierdzenie woli zamieszkania w bursie,

22 – 25.08.2022 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w bursie,

26.08.2022 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

Brak możliwości komentowania.