Integracja w Bursie

Na początku września w Bursie ZSZ nr 1 wychowawca – Dorota Dziura przeprowadziła zajęcia integracyjne pn. „Kim jestem ?”. Każdy uczestnik musiał przedstawić się oraz powiedzieć kilka charakterystycznych cech o sobie. Młodzież w ten sposób mogła bliżej poznać koleżanki i kolegów z placówki oraz wyrobić w sobie umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie.

 

 

 

Brak możliwości komentowania.