KULTURA ZDROWEGO ŻYCIA – AKCJA PROFILAKTYCZNA

W drugiej połowie lutego i pierwszej połowie marca z inicjatywy pedagoga p. Anny Toty, we współpracy z psychologiem p. Jolantą Lisowską i wychowawcami bursy szkolnej ruszyła akcja profilaktyczna pod hasłem „Kultura zdrowego życia”, złożona z trzech bloków tematycznych: promocja zdrowego żywienia, wolność od uzależnień i kultura osobista na co dzień.
W ramach pierwszego bloku odbywały się spotkania dla uczniów klas drugich, trzecich i wychowanków bursy szkolnej z p. dietetyk Magdaleną Kusiak poświęcone mądremu odżywianiu, które wpływa na nasze zdrowie i atrakcyjny wygląd. W bursie szkolnej spotkanie odbyło się w Dniu Kobiet, z tej okazji chłopcy upiekli pod czujnym okiem p. Krystyny Stachurskiej, nauczyciela technologii gastronomicznej, dietetyczny placek marchewkowy.
Do drugiego bloku należą zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego na tematy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz Internetu. Także w tej części akcja prowadzona była na terenie bursy szkolnej z udziałem wychowawcy p. Małgorzaty Lasek i pedagoga p. Anny Toty. Tematyka spotkania brzmiała: „Portale społecznościowe. Czy można się uzależnić?” Z okazji Tłustego Czwartku, w czasie którego odbywały się zajęcia, zajadano smakowite pączki i faworki.
Trzeci blok jest ważny dla całej społeczności szkolnej. Z zakresu zasad kultury osobistej odbywały się lekcje wychowawcze przede wszystkim w klasach pierwszych. Aby upowszechnić i przypomnieć dobre maniery, obowiązujące w codziennych relacjach Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę szkolną.
Ostatnim akcentem akcji będzie spotkanie uczniów z pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach p. Agnieszką Staryczenkow pod hasłem: Bezpieczeństwo osobiste. Bezpieczeństwo w sieci.”

 

Brak możliwości komentowania.