Międzynarodowy Dzień Dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

W Polsce i byłych państwach socjalistycznych Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 roku 1 czerwca, z inicjatywy Światowej Federacji Kobiet Demokratycznych. Święto miało na celu upowszechnienie ideałów dotyczących poszanowania praw każdego dziecka.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie tu:

https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka

oraz

https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka

Dzień Dziecka obchodzony jest prawie na całym świecie, jednak nie we wszystkich krajach w tym samym czasie.

Różnice w datach Dnia Dziecka wynikają przede wszystkim z tradycji narodowych, religijnych i obyczajowych poszczególnych państw.

W Dzień Dziecka 2020r. w Polsce obradować będzie Sejm Dzieci i Młodzieży. To już tradycja naszego kraju. Jest to akcja propagująca od 1994 r. parlamentaryzm wśród młodzieży, czyli uczniów szkół ponadpodstawowych. Kadencja posłów trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca.
W imieniu Grona Pedagogicznego Bursy ZSZ nr 1 w Starachowicach, przyjmijcie od nas takie oto życzenia:

Żyjcie tak – Droga Młodzieży,

aby każdy kolejny dzień był niesamowitą przygodą.

Wypełniajcie każdą chwilę tak,

abyście potem mogli wspominać je z radością.

Czerpcie energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukajcie w sobie siły, miłości,

entuzjazmu i namiętności.

Żyjcie najpiękniej, jak umiecie.

Życzymy Wam również – Droga Młodzieży,

aby nigdy nie opuściła Was odwaga,

gdy przyjdzie Wam porzucić bezpieczne pozycje,

abyście żyli w zgodzie z samym sobą

i z własnym systemem wartości,

bo to wielkie szczęście,

kiedy jest się zadowolonym z tego,

kim się jest.

Brak możliwości komentowania.