Młodzi wolni od uzależnień – alkohol i narkotyki

Młodość to burzliwy czas budowania swojej osobowości, rozwijania samodzielności, niezależności i przede wszystkim odpowiedzialności. To również trudny czas ciągłych wyborów między tym, co właściwe a tym, co przyjemne. Bo przecież nie często jedno        z drugim się łączy. Każdy nasz wybór pociąga za sobą konsekwencje, czy tego chcemy, czy nie…

Rolą wychowawców jest uświadamianie naszym wychowankom – młodym ludziom, jak wszelkie szkodliwe substancje (w tym : nikotyna, e- papierosy, energetyki, alkohol, narkotyki, a nawet kawa) działają na ich organizm. Takie pogadanki prowadzone są w naszej placówce systematycznie przez cały rok szkolny, każdego roku.

Profilaktykę zdrowotną świetnie dopełniają krótkie, ale treściwe internetowe filmiki edukacyjne, które uatrakcyjniają również zajęcia z młodzieżą. A jaki jest w tym główny cel ? Żeby młodzież miała nie tylko świadomość zdrowotnych skutków zażywania tych substancji, ale i wybór – spróbować czy nie ? Bo jeśli już spróbujemy niebezpiecznych substancji, nasze życie może się szybko zmienić… bezpowrotnie…. I czasem może się to źle skończyć.

Brak możliwości komentowania.