O sztucznej inteligencji i innych zagrożeniach w sieci

Na kolejnych zajęciach edukacyjnych w placówce wychowawcy Małgorzata Lasek i Dariusz Rojek tym razem dyskutowali z młodzieżą o zagrożeniach w internecie. Prezentacje o zaletach       i wadach sztucznej inteligencji przygotowali ukraińscy wychowankowie Bursy – Andrii Kotov      i Stanislav Tverdovskyi.

Wychowawcy zwrócili młodzieży uwagę na takie zjawiska jak: Phishing – zagrożenie w każdym miejscu, Malware – złośliwe oprogramowanie, zagrożenia dla prywatności, kradzież danych – cenny łup dla cyberprzestępców, kradzież tożsamości – dane w niepowołanych rękach, cyberprzemoc – współczesne dziecko w sieci ma profile w wielu serwisach społecznościowych, piractwo, seksting, niebezpieczne znajomości, uzależnienie od sieci.

Wychowankowie zwracali zaś uwagę na zalety sztucznej inteligencji, zwłaszcza wykorzystanie jej                      w medycynie, bezpieczniejszym i ekologicznym transporcie czy automatyzacji procesów, uczenie się                    i analizach danych. Istnieją jednak również pewne wady, takie jak koszt tworzenia i utrzymania, brak empatii i zrozumienia, bezpieczeństwo i prywatność oraz ryzyko utraty miejsc pracy.

Brak możliwości komentowania.