Pamiętamy o Holocauście

19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w warszawskim getcie. W rocznicę jego wybuchu obchodzimy Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości.

Getto Warszawskie istniało od października 1940 do 16 maja 1943 roku, kiedy to Niemcy ogłosili likwidację dzielnicy żydowskiej, dokonując symbolicznego wysadzenia Synagogi Wielkiej na Tłomackiem. Tym samym zakończył się bój powstańców żydowskich, którzy właściwie podjęli walkę zbrojną          w akcie ostatecznej rozpaczy i w obronie honoru. Woleli zginąć w bunkrach i na ulicach z bronią w ręku, niż w komorach gazowych, do których mieli przecież wszyscy trafić.

Jak powiedział profesor Bartoszewski:

„W warszawskim getcie i innych gettach mieszkali i walczyli „nasi Żydzi”, polscy obywatele, a ich rozpaczliwy akt oporu jest częścią naszej polskiej historii. Tak romantyczne powstanie mogli zorganizować tylko polscy Żydzi. W żadnym innym kraju opanowanym przez Hitlera takie polsko-żydowskie szaleństwo nie było możliwe.”

Dla upamiętnienia Holokaustu, zbrodni dokonanej przez Niemców w czasie II wojny światowej, obchodzimy Dzień Pamięci o Holokauście. Wymordowano około 6 milionów Żydów. Szacuje się, że Zagłada objęła, według różnych źródeł, od 2,6 mln do 3,3 mln polskich Żydów. W wyniku tej potwornej zbrodni praktycznie przestała istnieć społeczność żydowska w Polsce. Zginęła istniejąca od setek lat na naszych ziemiach kultura żydowska.

Informacje zebrali wychowawcy: Dariusz Rojek i Michał Wojtyszek.

Brak możliwości komentowania.