Quiz o Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Razem z naszym krajem do wspólnoty przystąpiło jeszcze 9 innych państw– Łotwa, Estonia, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta i Cypr. Grono członków powiększyło się wówczas z 15 na 25. Było to największe w historii rozszerzenie tego gremium. Dziś tworzy je 28 krajów.
Piętnasta rocznica przystąpienia Polski do UE stała się okazją do zorganizowania w naszej placówce quizu o Unii. Zgłosiło się dziewięcioro chętnych, którzy mieli odpowiedzieć na 10 pytań. Ostatecznie maksymalną ilość punktów uzyskał Norbert K., II miejsce zajęli równorzędnie: A. Fereniec,            P. Jóźwiak i W. Borek. Oni otrzymali pamiątkowe dyplomy. Oprócz tego wszyscy uczestnicy quizu nagrodzeni zostali drobnymi upominkami przez organizatorkę – wychowawczynię Magdalenę Wolańską.

 

Brak możliwości komentowania.