Quiz o zdrowym odżywianiu

W bursie kładziemy nacisk na wyrabianie dobrych nawyków, mających na celu dbanie o zdrowie. Prowadzone są zajęcia profilaktyczne o tematyce prozdrowotnej, organizowane są konkursy i quizy z tym związane.

Jednym z nich był quiz przeprowadzony przez wychowawczynię Małgorzatę Niewczas dotyczący zasad zdrowego odżywiania. Test zawierał 19 podchwytliwych pytań, na które należało prawidłowo odpowiedzieć. Najlepiej z tego zadania wywiązali się wychowankowie Alicja Orfin i Jakub Jaros, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczone uroczyście przez organizatorkę konkursu.

Brak możliwości komentowania.