Quiz wiedzy o zdrowym trybie życia

Dnia 21 listopada w Bursie odbył się konkurs w formie quizu dotyczący zdrowego trybu życia    i odżywiania się. Wzięło w nim udział 16 wychowanków, zarówno z grupy polskiej, jak               i ukraińskiej. Test zawierał 15 pytań ( niekiedy podchwytliwych) i można było uzyskać maksymalnie 42 punkty. Po sprawdzeniu wszystkich kart konkursowych okazało się, że największą ilość punktów ( po 36) uzyskały Alicja Orfin i Zuzanna Moskal.

Ogłoszenie wyników odbyło się o godz. 20:00. Nagrodami w konkursie były, jak przystało na konkurs                 o zdrowym trybie życia, zestawy owoców i drobne ozdoby choinkowe. Najważniejszy jednak był sam udział,          a nie zwycięstwo, no i oczywiście dobra zabawa połączona z integracją, ponieważ młodzież ukraińska potrzebowała czasami drobnej pomocy od kolegów z Polski w tłumaczeniu niektórych niezrozumiałych zwrotów lub bardziej skomplikowanych zagadnień. Nie bez znaczenia jest też pogłębienie swojej wiedzy na temat zdrowego stylu życia .

Brak możliwości komentowania.