Rozpoczynamy rekrutację do Bursy na rok szkolny 2018/ 2019

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji

do Bursy na rok szkolny 2018/ 2019:

 

07 – 31.05.2018 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania  w Bursie przez rodziców uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletnich
14.05 – 22.06.2018 r. – przyjmowanie wniosków od kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do Bursy po raz pierwszy
26 – 29.06.2018 r. – rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
03.07.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji i przyjęć do Bursy (wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc)
do 11.07.2018 r. – potwierdzenie woli zamieszkania w Bursie
16 – 25.08.2018 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w Bursie

28.08.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

Brak możliwości komentowania.