Światowy Dzień Kosmosu

Światowy Dzień Kosmosu obchodzimy 21 maja. Celem obchodów tego dnia ustanowionego               z inicjatywy amerykańskich astronautów, jest upamiętnienie wydarzeń związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej i zainspirowanie naukowców do dalszej pracy. Dzień ma też zachęcać zwykłych ludzi do zgłębiania tajemnic wszechświata. W ostatnich latach coraz częściej dochodzi do odkrycia nowych planet przez młodych pasjonatów kosmosu.

Kosmos i jego tajemnice intrygowały uczonych od tysiącleci, wiedza na jego temat przez wieki uchodziła za nadprzyrodzoną,          a planetom i gwiazdom przypisywano niezwykłe właściwości.

Kosmos to przestrzeń znajdująca się poza obszarem ciał niebieskich. Za granicę pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega umowna linia Kármána. Ściśle wytyczonej granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie ma. Fizycy przyjmują, że wynosi 80–100 km. Charakteryzuje się występowaniem wysokiej próżni, co uniemożliwia rozchodzenie się w niej fal dźwiękowych, a także bardzo utrudnia wymianę cieplną (przekazywanie ciepła może odbywać się jedynie na drodze promieniowania). Przestrzeń kosmiczną przenika ze wszystkich stron promieniowanie kosmiczne, w tym niebezpieczne dla życia promieniowanie jonizujące – fale elektromagnetyczne w zakresie promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma oraz wysokoenergetyczne naładowane cząstki. W przestrzeni kosmicznej, w okolicach orbity Ziemi, ciała wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych rozgrzewają się do temperatury przekraczającej 100°C, natomiast pozostające w cieniu oziębiają się nawet poniżej –180°C.

Pierwsze satelity wysłano w przestrzeń okołoziemską zaledwie 60 lat temu – pod koniec lat 50. A od pierwszego załogowego lotu w kosmos mija w tym roku 59 lat. Od tamtego czasu eksploracja kosmosu to jedna z najdynamiczniej rozwijających się projektów ludzkości, w której udział biorą specjaliści z wielu dziedzin.

Światowy Dzień Kosmosu ma rozpowszechniać odkrycia w dziedzinie eksploracji kosmosu, wiedzy z takich dziedzin jak: kosmonautyka, kosmologia, astrofizyka, astronomia itd.

Informacje zebrał wychowawca Dariusz Rojek.

Brak możliwości komentowania.