Uwaga! Przypominamy harmonogram rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2020/ 21

Przypominamy harmonogram rekrutacji do naszej placówki na rok szkolny      2020/ 2021:

4 – 29.05.2020 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w bursie przez rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich

11.05 – 19.06.2020 r. – przyjmowanie wniosków od kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do bursy po raz pierwszy

22 – 30.06.2020 r. – rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

3.07.2020 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji i przyjęć do bursy (wywieszenie listy kandydatów przyjętych       i nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc)

do 10.07.2020 r. – potwierdzenie woli zamieszkania w bursie

24 – 26.08.2020 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w bursie

27.08.2020 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie kandydata!

Wniosek o przyjęcie do Bursy znajduje się w zakładce KANDYDACI – REKRUTACJA
Wnioski o przyjęcie do Bursy należy składać do sekretariatu ZSZ nr 1 (ul. Radomska 72), gdyż obecnie Bursa nie funkcjonuje. Wszelkie informacje na ten temat udzielane są pod nr. tel. 41 274 – 52 – 74.

Więcej informacji na stronach:

https://bursa.starachowice.pl/bursa/oferta/dla-uczniow/

https://bursa.starachowice.pl/kandydaci/rekrutacja/

Brak możliwości komentowania.