Ważne by wiedzieć, aby zapobiegać

Zachowania ryzykowne, szczególnie te związane z używaniem substancji psychoaktywnych, są coraz częstszym problemem współczesnych polskich nastolatków. Niewątpliwie bardzo często słyszymy o młodych ludziach pijących alkohol i palących papierosy/ e-papierosy w miejscach publicznych. Również narkotyki wśród młodzieży są coraz powszechniejszym zjawiskiem.
Aby wychowankowie świadomie podejmowali decyzje dotyczące własnego zdrowia, wychowawczynie Magdalena Wolańska i Małgorzata Lasek zaprosiły do Bursy ZSZ nr 1 p. Annę Kroner, funkcjonariuszkę Policji zajmującą się profilaktyką społeczną.

Miejmy nadzieję, że nasi wychowankowie po tych zajęciach będą świadomi wszelkich konsekwencji zażywania wszelkich środków odurzających i nigdy nie podejmą takiego ryzyka.

 

Brak możliwości komentowania.