Zaplanuj drogę zawodową już dziś

„Pasja , profesja , powołanie” – pod takim hasłem odbywały się tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W Bursie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach do planowania drogi zawodowej i poznawania własnych pasji zachęcała Małgorzata Lasek –opiekun sekcji społeczno – doradczej Młodzieżowej Rady Bursy.
W ramach zajęć wychowankowie mogli na podstawie testów badawczych odkryć swoje predyspozycje zawodowe a także wyodrębnić własne mocne i słabe strony. Młodzież stale zachęcana jest też do rozwijania swoich pasji pod opieką innych wychowawców bursy. Dzięki temu np. Patryk Wróbel wziął udział                         w konkursie „ Magia powiatu starachowickiego” pod kierunkiem wychowawcy Magdaleny Wolańskiej                   i konkursie na plakat o tematyce profilaktycznej organizowanym przez policję po kierunkiem M.Lasek.

Brak możliwości komentowania.