Zmiana w składzie Młodzieżowej Rady Bursy

Informujemy wszystkich mieszkańców Bursy, że od marca 2018 r. nastąpiła zmiana stanowisk w Zarządzie Młodzieżowej Rady Bursy:
Przewodnicząca – Klaudia Gajewska
Zastępca Przewodniczącej – Kamila Kramarczuk
Sekretarz – Michał Żurek
Skarbnik – Przemysław Stawczyk

Brak możliwości komentowania.