17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego to coroczne święto obchodzone 17 maja, ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 27 marca 2006 roku po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie. Święto to upamiętniało powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (17 maja 1865 roku). W 2006 roku przemianowano je na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego co roku w Polsce mają swój klimat, swoje środowisko i renomę swoistego festiwalu informatycznego. Odbywają się publiczne debaty, specjalistyczne konferencje, imprezy popularyzacyjno-edukacyjne. W zaplanowanych wydarzeniach uczestniczą zarówno osoby spoza branży, jak i informatycy – naukowcy, przedstawiciele biznesu, a także reprezentanci placówek edukacyjnych i administracji państwowej. Są one organizowane przez urzędy administracji publicznej, uczelnie, stowarzyszenia branżowe oraz firmy sektora IT. Obecnie w Polsce z uwagi na sytuację epidemiologiczną święto będzie obchodzone symbolicznie.

Nikt z nas już nie wyobraża sobie życia bez telefonii komórkowej czy stacjonarnej, poczty elektronicznej czy Internetu. Rozwój telekomunikacji w znaczny sposób wpłynął na możliwości porozumiewania się ze sobą w gronie znajomych, rodziny czy w sprawach zawodowych.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, mimo wszelkich niedostatków i utrudnień postępuje w dość szybkim tempie.

Informacje zebrał wychowawca Dariusz Rojek.

Brak możliwości komentowania.