Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Ferie zimowe to doskonały czas na oderwania się od nauki i codziennych obowiązków. To czas odpoczynku i dobrej zabawy. Musimy jednak pamiętać, aby zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, aby uniknąć niepotrzebnych kontuzji czy nieszczęść:

1. Przed jazdą na sankach zawsze sprawdzajmy, czy w sankach nie ma wystających śrub, gwoździ bądź połamanych szczebli, ponieważ stwarzają one poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy!
2. Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych!
3. Nigdy nie doczepiajmy sanek do samochodu, traktoru itp.! To często kończy się tragedią! Kulig zawsze organizujmy z osobą dorosłą!
4. Nie strącajmy sopli zwisających z dachów lub drzew, bo może on stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.
5. Rzucając śnieżkami w drugą osobę, nigdy nie celujmy w jej twarz, nie łączmy też miękkiego śniegu z kawałkami lodu, z kamieniami itp., bo możemy komuś zrobić krzywdę!
6. Nigdy nie rzucajmy śnieżkami w jadące pojazdy – takie zachowanie może być przyczyną poważnej kolizji lub co gorsze – wypadku drogowego! Zabronione jest także rzucanie śnieżkami w przechodniów i w okna domów!
7. Podczas zabaw na śniegu i na lodowisku pilnujmy swoich wartościowych przedmiotów (np. telefon komórkowy, pieniądze, dokumenty) ! Jeśli mamy taką możliwość- oddajmy do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.
8. Nigdy nie wchodźmy na zamarznięte zbiorniki wodne! W słowniku służb ratunkowych nie ma określenia „bezpieczny lód”. Na jego wytrzymałość wpływa rodzaj wód, temperatura powietrza oraz jego grubość. Do jazdy na łyżwach nadają się wyłącznie sztuczne lodowiska!
9. Nigdy nie wbiegajmy na lód na jakimkolwiek zbiorniku wodnym, pod którym się ktoś załamał! W takiej sytuacji należy przede wszystkim:
zachować spokój
unikać gwałtownych ruchów
za wszelką cenę starać się nie wpłynąć pod lód
należy rozłożyć szeroko ręce zwiększając w ten sposób kontakt z pokrywą lodową
należy starać się wydostać z wody ostrożnie podciągając się na rękach
pamiętajmy, że w lodowatej wodzie można przebywać tylko przez kilka minut ! Dłuższa kąpiel grozi nadmiernym wychłodzeniem organizmu!
gdy wydostaniemy się na powierzchnię lodu, poruszajmy się w kierunku brzegu w pozycji leżącej tak, aby zmniejszyć nacisk na lód
cały czas należy wzywać pomoc
10. Co możemy zrobić, gdy zauważymy osobę, pod którą załamał się lód?
sprawdźmy i oceńmy swoje bezpieczeństwo !
wezwijmy natychmiast pomoc! (telefon alarmowy 112) !
próbujmy podać szalik, linę, sanki itp. (jeśli to bezpieczne) osobie poszkodowanej, pamiętając o tym, by nie zbliżać się zbytnio do tej osoby
po wydobyciu osoby poszkodowanej z wody przykryjmy ją czymś ciepłym, o ile to możliwe
następnie czekajmy na wezwaną pomoc!
11. Po zapadnięciu zmroku zawsze miejmy na sobie odblaski – dzięki temu będziemy lepiej widoczni na drodze!

 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY UDANEGO I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU !!!

Brak możliwości komentowania.