Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6 maja 2020 r. to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Święto ustanowione zostało przez Komisję Europejską, którego celem jest zwrócenie uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach, w tym zmianę zachowań użytkowników dróg. Ten Dzień to również część strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych.

Dzień ten jest świetną okazją, by informować, edukować i przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że przestrzeganie przepisów, uprzejmość i cierpliwość, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Kultura osobista tworzy kulturę jazdy                           i bezpieczeństwo na drodze.

W tym dniu przypominamy wszystkim użytkownikom dróg, również dzieciom i młodzieży, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym to zadanie dla nas wszystkich, bo wszyscy mamy na nie wpływ uczestnicząc w ruchu drogowym jako piesi oraz kierujący pojazdami.

Polska należy do krajów o wysokim stopniu zagrożenia wypadkami drogowymi. Wypadki te charakteryzują się dużą ilością ofiar śmiertelnych. W ostatnich latach na 100 wypadków drogowych przypadało u nas 8-9 ofiar śmiertelnych, Podczas gdy w krajach takich jak Szwecja, Holandia, Anglia, Niemcy, Francja liczba ta wynosi ok. 2-4 ofiary na 100 wypadków. Nie da się całkowicie wyeliminować zjawiska, jakim są wypadki drogowe, jednak należy dążyć do ich ograniczenia, przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń.

W 2019 roku głównymi przyczynami wypadków było: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Piesi to grupa szczególnie narażona na wypadki. Około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ                               w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa.

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno-zimowych. Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza wcześnie zapadający zmrok i gorsza widoczność.

W Polsce sposób zwrócenia uwagi mieszkańcom na kwestie bezpieczeństwa na drogach realizowany jest poprzez organizację akcji uświadamiających, festynów, pokazów i konferencji (w tym roku w ograniczonym zakresie z uwagi na pandemię).

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wpisuje się również w ramy Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ.

Informacje zebrał wychowawca Dariusz Rojek.

 

Brak możliwości komentowania.