Święto Europy – ciekawostki, quizy i gry

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Jako państwo członkowskie Polska ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.

Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną między 27 krajami europejskimi, które razem zajmują większą część kontynentu. Zalążek UE powstał po drugiej wojnie światowej. Pierwsze etapy integracji polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że kraje, które prowadzą ze sobą wymianę handlową, odnoszą z niej korzyści, a zatem będą raczej unikać konfliktów. I tak w 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Na początku ściślejsza współpraca gospodarcza obejmowała sześć krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy                i Włochy. Od tego czasu przystąpiło kolejnych 22 członków i udało się utworzyć ogromny jednolity rynek (tzw. rynek wewnętrzny), który nieustannie rozwija swój potencjał. Wspólnota, która na początku była wyłącznie unią gospodarczą, stopniowo zaczęła obejmować różne obszary polityki: od klimatu, ochrony środowiska i zdrowia po stosunki zewnętrzne            i bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość i migrację. W 1993 Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) zmieniła nazwę na Unię Europejską (UE).

Oficjalną symbolikę tworzą: flaga Unii Europejskiej, hymn Unii Europejskiej oraz europejska waluta euro.

„Oda do radości” – finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena jest hymnem Unii Europejskiej.

Więcej informacji o Unii Europejskiej znajdziecie na stronie:

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_pl

Ciekawostki n/t naszego kontynentu – Europy, znajdziecie na stronie:

https://op.europa.eu/webpub/com/lets-explore-europe/pl/

Wychowawcy bursy – Magdalena Wolańska i Michał Wojtyszek zachęca do sprawdzenia swojej wiedzy n/t Unii Europejskiej – do wyboru 4 quizy:

  1. https://europa.eu/learning-corner/quiz_pl ,
  2.  https://www.quizme.pl/q/ewelkamag/co_wiesz_na_temat_unii_europejskiej ,
  3. https://www.dziennik.pl/quizy/408183,znienawidzona-czy-wysniona-co-wiesz-o-unii-europejskiej.html https://europarlament.pap.pl/7-pytan-ktore-sprawdza-panstwa-wiedze-o-unii-europejskiej .

Dla zainteresowanych polecam gry, w których trzeba dopasować flagi:

https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_pl

lub zabytki :  https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_pl .

Polecam również grę on- line o Unii Europejskiej: https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_pl .

Udanej zabawy z Europą !!!

Brak możliwości komentowania.