Harmonogram rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2023/ 2024:
04 – 26.05.2023 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w bursie przez rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich,
08.05 – 16.06.2023 r. – przyjmowanie wniosków od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy,
20 – 30.06.2023 r. – rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną,
03.07.2023 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji i przyjęć do bursy (wywieszenie listy kandydatów przyjętych             i nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc),
do 07.07.2023 r. – potwierdzenie woli zamieszkania w bursie,
22 – 25.08.2023 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w bursie,
28.08.2023 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji,
28.08 – 11.09.2023 r. – składanie odwołań

Brak możliwości komentowania.