My też dbamy o środowisko

Kolejny rok mieszkańcy naszej Bursy zaangażowali się w działania proekologiczne               w najbliższym otoczeniu. Wspólnie z wychowawczyniami Magdaleną Wolańską                   i Małgorzatą Lasek, posprzątaliśmy teren wokół naszej placówki. Podopieczni zbierali również plastikowe butelki, które po odpowiedniej segregacji trafią do recyklingu – zadbała o to wychowawczyni Małgorzata Niewczas.

Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim prawie 40 milionów wolontariuszy z całego świata.                  W Polsce to już 29 edycja tego projektu. W tym roku hasło przewodnie brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”.

„Sprzątanie świata – Polska” to przede wszystkim bardzo ważna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na środowisko.

W ramach akcji prowadzi się działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, ich selektywną zbiórkę i recykling. Wolontariusze w całej Polsce także wyszukują i usuwają dzikie wysypiska.  Warto dodać, że jednym z celów tego przedsięwzięcia jest zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. W tych dniach organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp.

„Sprzątanie świata – Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności  w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

Brak możliwości komentowania.