Wrzesień z Adamem Mickiewiczem

Narodowe czytanie ,,Ballad i romansów” A. Mickiewicza – pod takim hasłem odbyły się różne zajęcia przeprowadzone w naszej bursie a zorganizowane przez wychowawczynie – Małgorzatę Niewczas, Magdalenę Wolańską  i Małgorzatę Lasek.

Z okazji 200. rocznicy wydania ,,Ballad i romansów” wychowawczyni Małgorzata Niewczas przygotowała wieczorek poetycki poświęcony twórczości naszego narodowego wieszcza. Po odczytaniu przez wychowanków jednej z piękniejszych ballad, jaką jest ,,Świteź”, odbył się pokaz filmu w reż. Kamila Polaka pod tym samym tytułem. Opowiada on historię tajemniczego jeziora, na dnie którego leży zaklęte średniowieczne miasto. Reżyser umiejętnie połączył animację z techniką komputerową 3D, uzyskując efekt ożywionych płócien. Wspaniałym tłem dla dramatycznych wydarzeń jest starocerkiewna muzyka Iriny Bogdanovitch.

Z pewnością ten niezwykle sugestywny film przybliżył wychowankom nastroje polskiego romantyzmu i poszerzył ich kulturowe horyzonty. Warto dodać, że data wydania „ Ballad   i romansów”, czyli 1822 rok, został uznany za początek polskiego romantyzmu.

Każde zajęcia organizowane przez wychowawczynie zbyły także okazją do obchodów Światowego Dnia Umiejętności Czytania. Dlatego młodzież starała się nie tyle czytać wiersze, co uczyć się je wygłaszać. Nie było to łatwe zadanie, z uwagi na zawartą w nich gwarę ludową i zdrobnienia. Okazało się jednak, że „ trening czyni mistrza”, po kilku próbach czytanie wierszy było poprawne   i sprawne.

Brak możliwości komentowania.