Pierwsze bursowe drzewka

Dzięki ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew #sadziMY, swoje pierwsze iglaki sadziła nasza młodzież bursowa. Akcje wspierała Wicedyrektor Szkoły p. Anna Sadaj – Łaszewicz a zainicjowała ją wychowawczyni Małgorzata Lasek i przeprowadziła        z wychowawczynią Magdaleną Wolańską.

To pierwsze w historii bursy drzewka, które wzbogaciły teren zielony wokół placówki. Należy dodać, że bursowe iglaki sadzili uczniowie klasy IV o profilu technik architektury krajobrazu, pod czujnym okiem nauczyciela p. Katarzyny Skrzyńskiej – Pytel. Opiekę nad sadzonkami następnie powierzono wychowankowi naszej placówki – Patrykowi Wróblowi, którego pasją jest pielęgnowanie i sadzenie roślin oraz projektowanie ogrodów – on sam jest uczniem wyżej wymienionego profilu w naszej szkole.

Dzięki akcji wychowawczynie chciały zwrócić uwagę młodzieży na znaczenie lasów i terenów zielonych                w życiu człowieka – ich rolę w oczyszczaniu powietrza, wywieraniu korzystnego wpływu na zdrowie oraz aspektu relaksacyjnego.

Przy okazji akcji placówka otrzymała od Nadleśnictwa Starachowice „ Przewodnik Turystyczny” Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Młodzież może z niego poznać ciekawe szlaki rowerowe i piesze, atrakcje turystyczne i ciekawostki przyrodnicze.

Warto dodać, że to czwarta edycja akcji ogólnopolskiej pod patronatem Prezydenta Polski

p. Andrzeja Dudy i Prezydentowej p. Agaty Kornhauser – Dudy. Miała ona miejsce w dniach                               29 i 30 września b.r.

Brak możliwości komentowania.