Przedłużenie czasu zajęć zdalnych w placówkach oświatowych

Do 26 kwietnia 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty . Oznacza to, że młodzież nadal pobiera naukę na zasadzie zajęć zdalnych.

Brak możliwości komentowania.