Rocznica przyjęcia chrztu przez Polskę

14 kwietnia b.r. obchodziliśmy 1054 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. To historyczna data utworzenia naszego państwa. Otworzyło to przed naszym krajem nieznane wcześniej możliwości. Młode państwo polskie wyszło z kryzysu                         i przyłączyło się do zupełnie nowej strefy kulturowej i cywilizacyjnej. Akt przyjęcia chrztu uważa się za symboliczny początek państwa oraz polskiego Kościoła katolickiego. Jego obchody jako święta narodowego uchwalono dopiero w 2019 roku. Nie jest to jednak dzień wolny od pracy, więc symbolicznie wtedy wspominamy narodziny naszego kraju. Wychowawca Małgorzata Lasek zachęca młodzież do przypomnienia sobie tych informacji z historii naszego kraju.

Ciekawostką jest to, że tak naprawdę historykom nie udało się ustalić, gdzie dokładnie Mieszko I przyjął chrzest. Jan Długosz w swojej kronice wskazał, że chrzest miał miejsce w Gnieźnie. Istnieje bowiem możliwość, że do Chrztu mogło dojść również w Poznaniu czy w Ostrowie Lednickim. Niektóre badania ten fakt potwierdzają.

Nie do końca pewna jest również sama data przyjęcia chrztu przez Polskę. Co ciekawe, nie ma nawet pewności, czy doszło do niego w 966 roku. Do dzisiejszych czasów nie przetrwały żadne kroniki ani roczniki     z tamtych czasów. Dostępne źródła historyczne wskazują, że do chrztu mogło dojść między rokiem 960 a 967.

Brak możliwości komentowania.