Przedłużenie nauki na odległość do 25.05.2020 r.!

Do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal będzie się odbywać na odległość (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                              z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Brak możliwości komentowania.