Święto Edukacji Narodowej w bursie

Wrzosy lub zioła oraz dyplomy „Najlepszego Wychowawcy” otrzymali w tym roku nauczyciele- wychowawcy i dyrekcja Bursy/ Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.                  W zamian młodzież została obdarowana od nauczycieli czekoladkami.

Każdego roku, również w bursie obchodzony jest Dzień Nauczyciela. Jest to okazja, w której młodzież potwierdza, że dostrzega w swoich wychowawcach własnych mentorów, przekazujących im cenne rady życiowe i wiedzę z wielu dziedzin. W placówce pracuje z młodzieżą grupa nauczycieli, którzy oprócz stałego nadzoru opiekuńczego, prowadzi z wychowankami różnorodne zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, doradczo – zawodowe, artystyczne czy kulinarne. W miarę swoich możliwości i wiedzy, stara się też pomagać chętnej młodzieży w nauce, wspierając ją w codziennym odrabianiu zadań domowych. Wychowawcy dbają, aby urozmaicać formy pracy z młodzieżą, tak by były one dla nich ciekawe. Stąd sporo jest quizów, testów, zabaw integracyjnych, działań praktycznych, pozwalających młodzieży na wykonanie konkretnego zadania, np. potraw, ciast, dekoracji, zdjęć. Wychowawcy pomagają także podopiecznym rozwijać ich zainteresowania. Zdolną młodzież kierują do placówek kulturalnych z terenu miasta, w których młodzi ludzie pracują pod fachowym okiem ekspertów nad rozwojem swojego talentu. Dlatego nauczyciele cenią sobie współpracę           z Parkiem Kultury w Starachowicach, do którego głównie kierują zdolnych wychowanków. Młodzież mieszkająca w bursie uczy się także samorządności – w ramach działań Młodzieżowej Rady Bursy, której opiekunem został wychowawca, Łukasz Woźniak. Sekcjami MRB opiekują się wychowawcy: Magdalena Wolańska, Małgorzata Lasek, Dariusz Rojek, Małgorzata Niewczas, Michał Wojtyszek. Nad sprawnym działaniem placówki czuwa Anna Sadaj – Łaszewicz – wicedyrektor ZSZ nr 1.

Brak możliwości komentowania.