Wsparcie i wiedza dla młodzieży w Bursie

Chętna młodzież z Bursy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach może korzystać ze wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz wiedzy doradczej ze strony swoich wychowawców i psychologa szkolnego. W ostatnim czasie wychowankowie mogli też uczestniczyć w zajęciach z zakresu kształtowania prawidłowego obrazu samego siebie i wzmacniania pozytywnych stron osobowości, przygotowanych przez wychowawcę -Małgorzatę Lasek.

Przebywająca w bursie młodzież, która bierze udział w szkołach w zajęciach praktycznych, ma również możliwość rozwijania w placówce swoich zainteresowań, a także uzyskania pomocy w codziennych problemach. W styczniu wychowawcy: Magdalena Wolańska, Michał Wojtyszek i Dariusz Rojek prowadzili pogadanki, których celem było rozpoznanie potrzeb podopiecznych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach ograniczeń epidemicznych, przygotowań do bieżącej nauki praktycznej zawodu oraz propozycji zagospodarowania czasu wolnego.

Chętne osoby skorzystały także z możliwości zdobycia wiedzy przekazanej przez wychowawcę Małgorzatę Lasek, na temat plusów i minusów autoprezentacji oraz odnajdywania w sobie mocnych stron osobowości        i ich wzmacniania, jak również radzenia sobie z tymi słabszymi. Młodzież w miarę swoich potrzeb ma także zapewnioną pomoc psychologa szkolnego.

Informacje zebrała Małgorzata Lasek.

Brak możliwości komentowania.