Zanim będzie za późno

W Bursie odbyła się akcja profilaktyczna, związana z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu, jaki przypadł 31 maja.

O szkodliwości nałogu informowały młodzież wychowawczynie Magdalena Wolańska     i Małgorzata Lasek. Przekazując młodym ludziom te wiadomości nauczycielki podkreślały, że zwalczanie palenia tytoniu skuteczniej wpływa na przedłużenie życia ludzi w każdym wieku oraz poprawienie stanu zdrowia ludności krajów rozwiniętych przemysłowo, niż jakiekolwiek inne działania prewencyjne.

Palenie papierosów czy e-papierosów dotyczy co roku coraz młodsze wiekowo grupy ludzi. To plaga dzisiejszych czasów. Młodzi nie są świadomi, jakie długofalowe skutki przynosi ten nałóg. Dlatego wychowawczyni Małgorzata Lasek przeprowadziła „Zgaduj – zgadulę”, której celem było uzmysłowienie wychowankom fałszywych przekonań związanych z paleniem papierosów a wychowawczyni Magdalena Wolańska zorganizowała test „Co wiesz o uzależnieniach?” Największą wiedzą wykazali się w nim : Izabela Dzwonek , Julia Janas oraz Patryk Wróbel.

Hasłem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu było wskazanie dla młodych ludzi – „PAMIĘTAJMY – NIE PRÓBUJMY PALIĆ PAPIEROSÓW ! UZALEŻNIĆ SIĘ MOŻNA BARDZO SZYBKO ! JEŚLI JUŻ PALIMY – NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ABY RZUCIĆ TEN NAŁÓG !”

Brak możliwości komentowania.