Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

„Góra Grosza” jest akcją społeczną, przeprowadzoną po raz pierwszy w naszej Bursie. Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Polega ona na tworzeniu programów pozwalającym dzieciom wrócić do domów lub do tworzenia miejsc zbliżonych do domu rodzinnego.

Celem wychowawczym akcji, której organizatorem w placówce jest Magdalena Wolańska – wychowawca młodzieży, jest rozwijanie empatii wśród podopiecznych, uwrażliwienie ich na niesienie pomocy bardziej potrzebującym.

Akcja w Bursie ZSZ nr 1 trwała cały II semestr obecnego roku szkolnego. Włączyli się do niej zarówno wychowankowie, jak i wychowawcy i inni pracownicy placówki. W sumie zebrano 37,07 zł. Od września 2020 r. z pewnością ponownie będziemy kontynuować akcję ogólnokrajową Towarzystwa „Nasz dom”.

Brak możliwości komentowania.